podrezavanie-muriva_service

Podrezávanie

Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky, v ktorej sa bude podrezávať murivo. Následne sa začne rezať drážka s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva. Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia typu LDPE. Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie. Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy. Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvarobetónové bloky. Zaoberáme sa odstránením vlhkosti muriva/18 rokov na trhu/a to buď podrezávaním muriva a spätným statickým zabezpečením klinmi s vloženou hydroizolačnou fóliou, chemickou injektážou tiež so spätným statickým zabezpečením samotnou izolačnou hmotou, izolácie pivníc proti priesakovej a tlakovej vode do 4ATM.

chemicka_injektaz_service

Chemická injektáž

Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže je rozšírený spôsob ochrany muriva budov. Zahŕňa nespočetných technologických riešení kombinovaných zo základným úkonom tlakovej alebo beztlakovej injektáže. Nami používaná injektážna emulzia Sikkaton SAN je certifikovaná a zdravotne nezávadná. Pri správnom postupe je nutné popri samotnom injektovaním vykonať viaceré technologické postupy, ktoré z chemickej injektáže urobia dlhodobé riešenie ochrany vášho muriva. Aby sme zabezpečili, čo najdlhšiu životnosť injektáže muriva, používame len overené produkty. Pre každý objekt vypracujeme individuálnu ponuku, kedy volíme technologické postupy s ohľadom na mieru poškodenia muriva (zasolenie, miera vlhkosti, vek budovy), druhu muriva, konštrukcia stavby a jej využitie. Chemická injektáž v kombinácii s použitím sanačných omietok, neutralizačných prostriedkov a hydrofóbnych náterov od značky Schomburg a ich správnym aplikovaním je trvácne riešenie ochrany vášho muriva pred vlhkosťou a jej negatívnymi vplyvmi. Vplyv použitia chemickej injektáže na murivo. Chemická injektáž nemá negatívny vplyv na statiku budovy, dokonca emulzie , majú tendenciu samotné murivo viac spevniť.

Použite: Túto metódu je možné použiť u všetkých typov murív.

Výhody izolácie chemickou injektážou

Izoláciu je možné uskutočňovať aj počas prevádzky objektu. Menší stavebný zásah ako pri mechanickom podrezaní muriva
Zachovanie statiky objektu, nikdy nedochádza k sadaniu muriva a praskaniu omietok. Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvarobetónové bloky,kameň,betón…

sanacne-omietky-service

Sanačné omietky

Sanačné, thermo-sanačné omietky. Ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom. Vďaka týmto vlastnostiam vyzerá omietnuté murivo opticky suché a bez výkvetov solí na povrchu.

izolacia_pivnic_service

Izolácie pivníc

Izolácia pivníc proti zemnej vlhkosti,tlakovej vode a ropným produktom Sikkaton® ISOL.

Charakteristika

Suchá maltová zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a ropným produktom. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok. Po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, ropným produktom, poľnohospodárskym produktom a chemikáliám s pH> 5,0.
Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou, a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 – 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať. Dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode do tlaku 4 Atm predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom ako je benzín, motorová nafta, či transformátorový olej odoláva zároveň i tekutinám s hodnotou pH> 5,5 s použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dynamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov.

Použitie Sikkaton® ISOL

 • Izolácia pivničných priestorov
 • Bazénov
 • Vodojemov
 • Čističiek odpadových vôd
 • Sedimentačných nádrží
 • Žúmp
 • Hydroizolácia starých a nových betónových konštrukcii
 • Izolácia proti zemnej vlhkosti, prieniku spodnej vody a proti tlakovej vode
 • Izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáži proti ropným produktom
 • Izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
 • Izolácia maštali skladov umelých hnojív, hnojísk, siláže
 • Vertikálna izolácia tehlového muriva,oporných stien, betónových podláh…