Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky, v ktorej sa bude podrezávať murivo. Následne sa začne rezať drážka s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva. Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia typu LDPE. Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie. Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy. Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvarobetónové bloky. Zaoberáme sa odstránením vlhkosti muriva/18 rokov na trhu/a to buď podrezávaním muriva a spätným statickým zabezpečením klinmi s vloženou hydroizolačnou fóliou, chemickou injektážou tiež so spätným statickým zabezpečením samotnou izolačnou hmotou, izolácie pivníc proti priesakovej a tlakovej vode do 4ATM.

podrezavanie-muriva_service

Dopytový formulár