Podrezávanie

Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky, v ktorej sa bude podrezávať murivo. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.

Chemická injektáž

Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže je rozšírený spôsob ochrany muriva budov. Zahŕňa nespočetných technologických riešení kombinovaných zo základným úkonom tlakovej alebo beztlakovej injektáže.

Sanačné omietky

Ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom.

Podrezávanie muriva s vložením hydroizolačnej fólie na báze vysokohustotného polyetylénu LDPE

Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 10-20cm16 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 25-35cm27 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 40-50cm39 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 55-70cm50 €

Chemická injektáž muriva systémom  Sikkaton®san

Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 10-20cm17 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 25-35cm28 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 40-50cm40 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 55-70cm51 €

Ostatné

Drenážne práce od 67€ /m2
Murárske práce /cenník na vyžiadanie/
Cena za komplet /práca+materiál/
Izolácia pivníc sa rieši podla druhu poškodenia /zasolenie,vzlinava vlhkosť ,priesaková voda tlaková voda.../
Dokážeme zaizolovať priesaky až do tlaku 4Atmosféry!!!
Ceny sú za komplet /práca+materiál/
!!!OBHLIADKA ZADARMO!!!