Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže je rozšírený spôsob ochrany muriva budov. Zahŕňa nespočetných technologických riešení kombinovaných zo základným úkonom tlakovej alebo beztlakovej injektáže. Nami používaná injektážna emulzia Sikkaton SAN je certifikovaná a zdravotne nezávadná. Pri správnom postupe je nutné popri samotnom injektovaním vykonať viaceré technologické postupy, ktoré z chemickej injektáže urobia dlhodobé riešenie ochrany vášho muriva. Aby sme zabezpečili, čo najdlhšiu životnosť injektáže muriva, používame len overené produkty. Pre každý objekt vypracujeme individuálnu ponuku, kedy volíme technologické postupy s ohľadom na mieru poškodenia muriva (zasolenie, miera vlhkosti, vek budovy), druhu muriva, konštrukcia stavby a jej využitie. Chemická injektáž v kombinácii s použitím sanačných omietok, neutralizačných prostriedkov a hydrofóbnych náterov od značky Schomburg a ich správnym aplikovaním je trvácne riešenie ochrany vášho muriva pred vlhkosťou a jej negatívnymi vplyvmi. Vplyv použitia chemickej injektáže na murivo. Chemická injektáž nemá negatívny vplyv na statiku budovy, dokonca emulzie , majú tendenciu samotné murivo viac spevniť.

Použite: Túto metódu je možné použiť u všetkých typov murív.

Výhody izolácie chemickou injektážou

Izoláciu je možné uskutočňovať aj počas prevádzky objektu. Menší stavebný zásah ako pri mechanickom podrezaní muriva
Zachovanie statiky objektu, nikdy nedochádza k sadaniu muriva a praskaniu omietok. Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvarobetónové bloky, kameň, betón…

chemicka_injektaz_service

Dopytový formulár