Izolácia pivníc proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a ropným produktom Sikkaton® ISOL.

Charakteristika

Suchá maltová zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a ropným produktom. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok. Po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, ropným produktom, poľnohospodárskym produktom a chemikáliám s pH>5,0.
Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou, a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 – 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať. Dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode do tlaku 4 Atm predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom ako je benzín, motorová nafta, či transformátorový olej odoláva zároveň i tekutinám s hodnotou pH>5,5 s použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dynamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov.

Použitie Sikkaton® ISOL

 • Izolácia pivničných priestorov
 • Bazénov
 • Vodojemov
 • Čističiek odpadových vôd
 • Sedimentačných nádrží
 • Žúmp
 • Hydroizolácia starých a nových betónových konštrukcii
 • Izolácia proti zemnej vlhkosti, prieniku spodnej vody a proti tlakovej vode
 • Izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáži proti ropným produktom
 • Izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
 • Izolácia maštali skladov umelých hnojív, hnojísk, siláže
 • Vertikálna izolácia tehlového muriva,oporných stien, betónových podláh…
izolacia_pivnic_service

Dopytový formulár