+421 902 897 906, +421 911 806 296, podrezavanie1web@gmail.com

Sanačné omietky

Vlhkosť v murive, spôsobuje závažné problémy, ako rozpadanie omietok a muriva. Cieľom by malo byť odstránenie vlhkosti, príčiny vzniku vlhkosti z muriva, pred aplikovaním sanačnej omietky. Najčastejšou príčinou vzniku vlhkosti stien je vysoká hladina podzemnej vody, ktorá sa eliminuje podrezaním muriva a aplikovaním hydroizolácie. Pri vhodnom odvetraní vlhkosti zo stien, je možné realizovať sanáciu muriva. Paropriepustná sanačná malta s makropórmi má vysokú schopnosť prepúšťania pár, umožňuje odparovanie vlhkosti a znižovanie obsahu vlhkosti v murive.