Technológia podrezávania muriva

Podrezávanie motorovou pílou s diamantovým lanom je metóda podrezávania, ktorá umožňuje podrezávanie muriva pri každom materiály. Diamantové lano je potrebné pri použití ochladzovať vodou. Najprv sa vytvoria škáry, kde sa vloží izolačná fólia LDPE. Škáry sa vyčistia a následne sa kladie izolačná fólia LDPE. Škára sa zaistí proti sadaniu plastovými, doskovými klinmi. Izolácia sa používa,…