+421 902 897 906, +421 911 806 296, podrezavanie1web@gmail.com

Chemická injektáž

Chemická injektáž je aplikovanie mechanizmu nepriepustných kryštálikov, pri reakcii s vodou, ktorý vyplní jemné vlasové trhlinky, v murive. Statické a mechanické vlastnosti betónu sa nemenia a neznižujú sa ani antikorózne vlastnosti betonárskej ocele. Chemická injektáž izoluje konštrukcie, voči vplyvu vody a samozrejme predlžuje životnosť oceľovej výstuže, teda stavieb. Sikkaton SAN je určený na dodatočnú izoláciu muriva proti kapilárne vzlínajúcej veľkosti .Účinné zložky upchávajú makroskopické póry a zároveň difudujú(prenikajú)do okolitého muriva a v jeho mikroskopických póroch vyzvárajú vo vode nerozpustnú kryštalickú štruktúru, ktorá zabráni ďalšiemu prieniku vody do muriva.