+421 902 897 906, +421 911 806 296, podrezavanie1web@gmail.com

Izolácie pivníc

Vlhkosť v pivniciach generuje problém tzv. tlaková vlhkosť. Pokiaľ nebol dostatočne dom odizolovaný, môže sa dostať z muriva, do interiéru. Vlhkosť, v pivniciach tvorí ideálne podmienky, pre rozmnožovanie plesni, zároveň opadá omietka a vznikajú praskliny. Akumulovaná vlhkosť v stenách pivníc, spôsobuje narušenie integrity domu. Úlohou hydroizolácie je udržať, vlhkosť mimo interiéru domu, s cieľom zamedziť rast húb a plesni, pri ktorých existuje zdravotné riziko.

Sanačné omietky

Vlhkosť v murive, spôsobuje závažné problémy, ako rozpadanie omietok a muriva. Cieľom by malo byť odstránenie vlhkosti, príčiny vzniku vlhkosti z muriva, pred aplikovaním sanačnej omietky. Najčastejšou príčinou vzniku vlhkosti stien je vysoká hladina podzemnej vody, ktorá sa eliminuje podrezaním muriva a aplikovaním hydroizolácie. Pri vhodnom odvetraní vlhkosti zo stien, je možné realizovať sanáciu muriva. Paropriepustná sanačná malta s makropórmi má vysokú schopnosť prepúšťania pár, umožňuje odparovanie vlhkosti a znižovanie obsahu vlhkosti v murive.

Chemická injektáž

Chemická injektáž je aplikovanie mechanizmu nepriepustných kryštálikov, pri reakcii s vodou, ktorý vyplní jemné vlasové trhlinky, v murive. Statické a mechanické vlastnosti betónu sa nemenia a neznižujú sa ani antikorózne vlastnosti betonárskej ocele. Chemická injektáž izoluje konštrukcie, voči vplyvu vody a samozrejme predlžuje životnosť oceľovej výstuže, teda stavieb. Sikkaton SAN je určený na dodatočnú izoláciu muriva proti kapilárne vzlínajúcej veľkosti .Účinné zložky upchávajú makroskopické póry a zároveň difudujú(prenikajú)do okolitého muriva a v jeho mikroskopických póroch vyzvárajú vo vode nerozpustnú kryštalickú štruktúru, ktorá zabráni ďalšiemu prieniku vody do muriva.

Podrezávanie muriva

Podrezávanie muriva je vlastne, dodatočné izolovanie muriva, od vlhkosti, prostredníctvom hydroizolačnej fólie určenej na podrezávanie. Podrezávanie sa realizuje reťazovou pílou s diamantovými zubami. Statickým zabezpečeným certifikovanými plastovými klinmi sa murivo zabezpečí voči ,,sadaniu,,muriva.  Najprv sa realizuje obhliadka, kde sa určí výška podrezávania. Podľa potreby sa odstráni vlhká omietka na murive, ktorá obsahuje kryštalické soli. Podrezávaním muriva zastavíte, rozmnožovanie plesní, na stenách interiéru a šírenie vlhkosti, v objekte. Okrem podrezávanie muriva realizujeme chemickú injektáž, sanačné omietky a izolácie pivníc V prípade záujmu, nás kontaktuje a my Vám pomôžeme, s podrezávaním muriva tým aj s odstráneným vlhkosti v murive.