+421 902 897 906, +421 911 806 296, podrezavanie1web@gmail.com
Cenník prác

A JE TO V SUCHU ...

Podrezávanie

Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky, v ktorej sa bude podrezávať murivo. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.

Chemická injektáž

Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže je rozšírený spôsob ochrany muriva budov. Zahŕňa nespočetných technologických riešení kombinovaných zo základným úkonom tlakovej alebo beztlakovej injektáže.

Sanačné omietky

Ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom.

Cenová ponuka na podrezanie muriva

Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 10-20cm10 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 20-30cm14 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 35-45cm19 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 50-60cm27 €

Cenová ponuka na chem.injektáž muriva

Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 10-20cm11 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 20-30cm15 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 35-45cm20 €
Cena za jeden meter bežný hrúbky muriva 50-60cm28 €

Drenážne práce od 36€ /m3

Murárske práce /cenník na vyžiadanie/
Cena za komplet /práca+materiál/
Izolácia pivníc sa rieši podla druhu poškodenia /zasolenie,vzlinava vlhkosť ,priesaková voda tlaková voda.../
Dokážeme zaizolovať priesaky až do tlaku 4Atmosféry!!!
Ceny sú za komplet /práca+materiál/
!!!OBHLIADKA ZADARMO!!!