created by WebMacher


Máte vlhký dom? Vyriešime!

Ponúkané služby:

  • hydroizolácie,
  • podrezávanie,
  • injektáž,
  • poradenstvo,
  • sanačné omietky,
  • rekonštrukcia rodinných domov.

Bungalow

 
Sanácia vlhkého muriva
Voda obsiahnutá v stavebných materiáloch je príčinou korozných procesov, v dôsledku čoho je rozrušovanie muriva,
omietok a ich povrchových úprav, poškodenie podláh, zariadení interiérov a pod.
Je to predovšetkým zemná vlhkosť, z ktorej nepriaznivými účinkami na murivo je potrebné sa zaoberať prioritne.
Vplyvom vlhkosti dochádza v stavebných materiáloch k cyklickým fyzikálnym a chemickým procesom.

 
Príčiny vlhnutia muriva
Samotnej sanácii muriva vždy predchádza dôsledná analýza príčin zvýšenej vlhkosti.
Voda sa do muriva dostáva vzlínaním cez poškodenú, prípadne chýbajúcu vodorovnú izoláciu.
Často majú na zvýšenú vlhkosť v murive vplyv nevhodne zvolené materiály.